Viktige navn for Interreg'ere

Her finner du de mest sentrale kontaktpersonene for Interreg i Norge. Bruk nedtrekksmenyene under for å sortere kontaktpersonene etter ønsket program.

Andersen, Bjørn Terje

Hedmark fylkeskommune
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
E-post: bjoern-terje.andersen@hedmark.org

Programkoordinator Interreg Sverige-Norge.

Brænden, Haakon

Diakonhjemmet sykehus
Mob.: +47 951 60 340
E-post: haakon.braenden@diakonsyk.no

Chapman, Annelise

Kystverket
Mob.: +47 907 50 501
E-post: annelise@mfaa.no

Clarke, Kate

Hordaland fylkeskommune
Tlf.: +47 55 23 93 06
E-post: kate.clarke@hfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg IVB Nordsjøprogrammet

Eide, Jon Halvard

Vest-Agder fylkeskommune
Mob.: +47 916 97 522
E-post: jonhalvard.eide@vaf.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, kontaktperson for Øresund - Kattegat - Skagerrak

Elden, Kari Mette

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
E-post: kari.mette.elden@stfk.no

Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

Eriksson, Mee Eline

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 2224 6878
E-post: mee-eline.eriksson@kmd.dep.no

Kontaktperson for førstenivåkontroll i Interreg i Norge.

Fiskum, Ingebjørg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22 24 70 54
E-post: ingebjorg.fiskum@kmd.dep.no

Norsk ansvarlig for URBACT II

Fiva, Eirik

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Mob.: +47 90845530
E-post: fiva@lu.no

Medlem av styringsgruppen/overvåkningskomiteen i Interreg IIIB-programmet Nordlig Periferi (Northern Periphery)

Foss, Olaf

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Tlf.: 229 58 800
E-post: olaf.foss@nibr.no

Norsk kontaktpunkt for ESPON.

Godal, Odd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22 24 70 21
E-post: odd.godal@kmd.dep.no

Ansvarlig for Interreg-programmene i Norge.

Gulsrud, Morten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22247047
E-post: morten.gulsrud@kmd.dep.no

Medlem i overvåkningskomitéen for ØKS og styringskomitéen for URBACT

Guttormsen, Jan

Utrykningspolitiet
Mob.: +47 951 97 800
E-post: jan.guttormsen@politiet.no

Hagen, Erik

Hedmark fylkeskommune
Tlf.: +47 62 54 44 36 / Mob.: +47 952 05 296
E-post: erik.hagen@hedmark.org

Rådgiver Interreg IVA Sverige-Norge, Indre Skandinavia

Halvorsen, Anja Husa

Akershus fylkeskommune
Mob.: 92099423
E-post: Anja.Husa.Halvorsen@akershus-fk.no

Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

Hansen, Thomas

Østfold fylkeskommune
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
E-post: thohan19@ostfoldfk.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hauge, Lise

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22247007
E-post: lise.hauge@kmd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteen ØKS

Haug, Ivar

Vestfold fylkeskommune
Tlf.: +47 33 34 42 71
E-post: ivar.haug@vfk.no

Kontaktperson Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hoddevik, Marthe Elin

Oslo kommune
Tlf.: 23 46 16 14
E-post: marthe.hoddevik@byr.oslo.kommune.no

Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Holte, Pål Erik

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22247010
E-post: pal-erik.holte@kmd.dep.no

Haabeth, Jørn

Østfold fylkeskommune
Mob.: +47 47292684
E-post: jorn.haabeth@ostfoldfk.no

Kontaktperson for norsk forvaltende organisasjon for Øresund-Kattegat-Skagerrak og kontaktperson Sverige-Norge, Grenseløst samarbeid.

Jawahir, Ian

Troms fylkeskommune
Tlf.: +47 777 88 168
E-post: ian.jawahir@tromsfylke.no

Kontaktperson, delområde Nord og Sapmi

Moan, Torill

Nordland fylkeskommune
Tlf.: +47 75 65 03 27 / Mob.: +47 918 64 966
E-post: toril.moan@nfk.no

Kontaktperson Nord-programmet

Monstad, Torill

Hordaland fylkeskommune
Mob.: 55 23 92 92
E-post: Torill.Monstad@hfk.no

Nilsen, Tommy

Nordland fylkeskommune
Mob.: +47 99 44 24 02
E-post: tommy.nilsen@nfk.no

Nygaard, Eli

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22 24 70 48 / Mob.: +47 920 81 445
E-post: eli.nygaard@kmd.dep.no

Medlem i overvåkningskomiteene for Interreg VA Sverige-Norge, Interreg VA Nord og Interreg VA Botnia-Atlantica

Nylund, Lisbeth

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 2224 7006
E-post: lisbeth.nylund@kmd.dep.no

Medlem i overvåkningskomitéen i Nordlig Periferi og ENPI

Olafsen, Per Jørgen

Vestfold fylkeskommune
Tlf.: +47 33 34 42 19 / Mob.: +47 93 26 60 94
E-post: perjoergeno@vfk.no

Kontaktperson Øresund-Kattegat-Skagerrak

Reisz, Bjørn

Telemark fylkeskommune
Tlf.: +47 35 58 44 51
E-post: bjorn.reisz@telemark-f.kommune.no

Kontaktperson for Østersjøprogrammet og Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Schulze-Krogh, Ann Camilla

Aust-Agder fylkeskommune
Tlf.: +47 37017361
E-post: ann.camilla.schulze-krogh@austagderfk.no

Kontaktperson Øresund-Kattegat-Skagerrak

Skjerpen, Arve

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 22247063
E-post: arve.skjerpen@kmd.dep.no

Fagdirektør

Solstad, Jan Martin

Finnmark fylkeskommune
Tlf.: +47 78 96 31 23 / Mob.: +47 414 50 550
E-post: jan@kolarctic.no

Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC og Nord-programmet

Steinbru, Anita

Møre og Romsdal fylkeskommune
Tlf.: 71258189 / Mob.: 41642523
E-post: anita.steinbru@mrfylke.no

Sæternes, Ann Irene

Østlandssamarbeidet
Tlf.: +47 61 28 93 53 / Mob.: +47 958 32 758
E-post: ann-irene.saeternes@oppland.org

Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Thorgersen, Lena

Nordland fylkeskommune
Tlf.: +4797549698
E-post: lt@nfk.no

Norsk kontakt for Interreg IVB Nordlig Periferi

Trælstad, Gørill Elisabeth

Buskerud fylkeskommune
Tlf.: +47 32 80 86 45 / Mob.: :+47 941 54 988
E-post: Gorill.Trelstad@bfk.no

Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak, Nordsjø- og Østersjøprogrammene

Trønsdal, Sidsel

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
E-post: sidsel.tronsdal@ntfk.no

Kontaktperson Interreg VA Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

Tvedt, Terje

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tlf.: +47 2311 9100
E-post: terje.tvedt@bdo.no

Kontaktperson for førstenivåkontroll i Interreg i Norge.

Winther, Hanne K.

Bedriftskompetanse AS
Tlf.: +47 96 96 72 38 / Mob.: +47 909 48 031
E-post: hanne.winther@bedriftskompetanse.no

Nordlig kontaktpunkt for Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild

Nordland fylkeskommune
Tlf.: +47 75 65 03 51
E-post: gunnhild.aasmoe@nfk.no

Kontaktperson for Botnia-Atlantica

Interreg-programmene