Søke gammelt skape nytt - Skape nytt mathandverk

Söka gammalt skapa nytt - Skapa Nytt Mathantverk
Prosjektperiode
01.10.2011 - 31.08.2014
Kontakt
Kolle, Kari
Mære landbruksskole
Tlf.: +47 74 17 04 74 / Mob.: +47 959 01 040
E-post: kari.kolle@ntfk.no
Norsk prosjekteier:

Mære landbruksskole

Leadpartner:
Jämtlands län
Anna Berglund
+46 70 388 60 63
Prosjektet skal utvikle regionens kulturbaserte næringsliv og småskala matproduksjon. Prosjektet bygger videre på konsepter benyttet i tidligere Søke gammelt skape nytt-prosjekter: Ved å benytte forskningsresultater og ny kunnskap skal prosjektet bidra til at produsenter profilerer seg mer med nye produkter og merverdier som næringsinnhold, miljøvennlig produksjon og håndverkskunnskap.

Målet er å sette fokus på miljø og helse for å styrke de lokale matprodusentenes konkurransekraft. Produktutvikling knyttet til lokale matspesialiteter skal gi regionen Nordens Grønne Belte et rikere mattilbud.


Mer om prosjektet

Mer informasjon
Budsjett
Totalt: 5.564.500 SEK + NOK
Norsk bidrag: 1.145.750 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene