Museer og minner - Museer som arena for minnetrening

Prosjektet er et mittnordisk samarbeid mellom ansatte på museer og i eldreomsorgen for å bidra til bedre livskvalitet for mennesker med begynnende demens. Bakgrunnen er at en stadig voksende andel av Nordens befolkning utgøres av personer over 65 år.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Leadpartner:
Stiftelsen Jamtli
Øvrige partnere:
Museene i Sør-Trøndelag, avdeling
Ringve Museum
Hensikten med prosjektet et å utvikle metoder for å kunne bruke museer og kulturminner til opptrening av mennesker med begynnende demens slik at livskvaliteten til de gamle blir så bra som mulig og resultere i friskere mennesker som kan bo hjemme lengre og klare seg sjøl. Målet er å finne en bedriftsmodell som kan videreføres etter prosjektets slutt og som kan benyttes av andre museer og kommuner.


Mer om prosjektet

Mer her
Budsjett
Totalt: 2 337 800 SEK + NOK
Norsk bidrag: 869 800 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kultur
Kompetanse
Relaterte nyheter

Gode, gamle dager

Museer og kulturarv stimulerer personer med demens.

Interreg-programmene