Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi (forstudie)

Prosjektperiode
10.06.2009 - 10.12.2009
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Harstad

Leadpartner:
Svenska Samernas Riksförbund
Anders Blom
+46 90 14 11 26
anders@sapmi.se
Målsettingen med forprosjektet er å avklare grunnlag og strategi for et senere hovedprosjekt som skal styrke kompetansen innen innovasjon, produktutvikling og merkevarebygging i samisktilknyttet næringsaktivitet. Forprosjektet gjennomføres i samarbeid med Svenska Samernas Riksförbund, Umeå.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 50 400 €
Norsk bidrag: NOK 150 000
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Grenseløst samarbeid

Fra samlinga i Alta. Foto: Ellacarin Blind.Bedrifter i Sápmi samarbeider om merkevarebygging.

Interreg-programmene