PRINCIP

PRINCIP skal forberede et grenseoverskridende prosjekt som har som mål å utvikle Kattegat/Skagerrak-regionen til en "best practice"-region på helhetlig klima- og energiløsninger.
Prosjektperiode
08.06.2009 - 17.09.2009
Norsk prosjekteier:

Østfoldforskning

Leadpartner:
Christina Folmand Knudsen
czf@aalborg.dk
+45 99311531
Øvrige partnere:
Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Göteborgs stad Miljöförvaltningen,
IVL Swedish Environmental Research Institut Ltd, Østfold Forskning


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 15,783 €
Norsk bidrag: NOK 27.133
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene