Grenseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU)

Prosjektet skal etablere virtuelle ”nordiske klasser” hvor svenske, norske og danske elever undervises samtidig av en felles gruppe af nordiske lærere. Prosjektet er et samarbeid mellom utdannelsesinstitusjoner og elever fra ÖKS-regionen der fem universitet og høgskoler skal samarbeide om å utvikle modeller for et konkret grenseoverskridende studiefellesskap.
Prosjektperiode
08.01.2011 - 31.07.2014
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Vestfold

Leadpartner:
University College Sjælland - EducationLab

Projektleder: Karsten Gynther

kgy@ucsj.dk

+45 72481085
GNU-prosjektet skal utvikle ny viten om hvordan man konkret og praktisk kan realisere en mere overordnet visjon om et grenseoverskridende nordisk undervisningssamarbeide, der det på forskjellige nivå fra grunnskole til universitetsnivå, er mulig å sette sammen utdannelser med moduler fra forskjellige nordiske land uten samtidig å måtte reise dit.


Mer om prosjektet

Mer på prosjektets nettside
Se også Interreg-oks.eu/
Budsjett
Totalt: 3.938.202 €
Norsk bidrag: 245.002 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kompetanse
IKT
Relaterte nyheter

Deler på kunnskapen

Interreg-prosjekt med boklansering.

Nordiske språkvansker

Det er vanskelig å skype forbi språkproblemer.

Interreg-programmene