Nordiske sykkelbyer

Nordiske Cykelbyer
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Hansen, Ole Jacob
Sandefjord kommune
Tlf.: +47 33 41 63 56
E-post: ole.jakob.hansen@sandefjord.kommune.no

Gilbert, Siri
Kristiansand kommune
Tlf.: +47 38 10 28 60
E-post: siri.gilbert@kristiansand.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Sandefjord kommune

Leadpartner:
Frederikshavn kommune
Finn Rasmmussen
tf@frederikshavn.dk
Tel: tlf.: +45 98456219
Øvrige partnere:
Mölndals Kommun, Viborg Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Mariestad Kommun, Varberg Kommun, Tranemo Kommun, Svenljunga Kommun, Kristiansand kommune.
Kommunene i Kattegat/Skagerrak-regionen står ovenfor store utfordringer knyttet til folkehelse, forurensing og trafikkavvikling. Bilbruken øker, trykket på infrastrukturen blir stadig større og selv i små tettsteder oppstår helsemessige og logistiske problem som følge av transportvanene. Dette avspeiler seg i økte kostnader i helsvesenet, dårligere livskvalitet og økte utslipp av blant annet drivhusgasser. Gjennom prosjektet Nordiske sykkelbyer vil 11 danske, norske og svenske kommuner møte de nevnte overgripende problemene ved en samordnet satsning på et miljøvennlig og helsefremmende tranportmiddel; sykkelen.

Prosjektet skal samle, dele og utnytte hverandres erfaringer, samtidig som kunnskap hentes inn utenfra for å gjennomføre en felles kampanje med et bredt spekter av aktiviteter. I sum danner denne kampanjen ”The Nordic Way”, en tiltakspakke som inneholder både sykkelregnskap, punktinnsatser som skilting, sykkelparkering og serviceposter, og holdningskampanjer rettet mot barn og unge, trafikksikkerhet og sykkel som transportmiddel til og fra arbeid. Konseptet ”The Nordic Way” skal i løpet av prosjektperioden implementeres og foredles, for deretter å kunne spres til andre byer og kommuner både i og utenfor programområdet.

Prosjektet vil foruten de direkte resultatene som kommer ut av aktivitetene som gjennomføres (informationsmaterial, kampanjer, investeringer og økt kunnskap):

Bidra til å øke sykkelbruken med seks (6) prosent i de deltakende kommunene i løpet av prosjektperioden, dette medfører 13 millioner flere sykkelturer en per dags dato. I den samme perioden vil antall bilturer reduseres med 6,5 millioner. I den samme perioden vil helsevesenet spare mellom 10 og 12 millioner kroner, som følge av mindre forurensing og bedre folkehelse.


Mer om prosjektet

www.nordiskesykkelbyer.no
Budsjett
Totalt: EUR 2.169.147 €
Norsk bidrag: EUR 214.300 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Samferdsel
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Skal doble sykkeltrafikken

Med hjelp fra Europa skal Kristiansand doble sykkelbruken.

Interreg-programmene