Grenseløs geografisk informasjon

Forprosjekt
Prosjektperiode
01.04.2008 - 28.02.2009
Norsk prosjekteier:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Øvrige partnere:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens kartverk
Länsstyrelsen Jämtlands län
Forprosjektet skal presisere og starte arbeidet med å løse problemene knyttet til samarbeid om kart og geografisk informasjon over landegrensen, samt definere behov for geografisk informasjon (GI) for ulike offentlige instanser. Kunnskap som opparbeides gjennom forprosjektet vil danne beslutningsgrunnlag for et hovedprosjekt.


Mer om prosjektet

Les mer
Sluttrapport
Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling

Interreg-programmene