Meet, play and learn 2

Prosjektperiode
01.10.2011 - 31.12.2012
Kontakt
Brox, Ellen
Norut
Mob.: +47 934 19 285
E-post: ellen.brox@norut.no
Norsk prosjekteier:

Norut

Øvrige partnere:
Luleå tekniske universitet
Rovaniemi koulutuskuntathymä
Prosjektet skal legge tgil rette for kommersialisering av spill og tjenester for barn med kroniske sykdommer, gjennom utviklingen av et rammeverlk som skal være tilgjengelig for spillprodusenter. Rammeverket vil bestå av en veiledningdsdel og en teoridel, samt en plattform for spill med et spilleksempel.

Prosjektet skal bidra til å styrke forskningssamarbeidet i regionen på dette området.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 204.350 EUR €
Norsk bidrag: 68.629 EUR €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kompetanse
IKT

Interreg-programmene