Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia

Bygg- och anläggningskompetens i Inre Skandinavien
Prosjektperiode
01.08.2010 - 31.07.2013
Norsk prosjekteier:

Norges Byggskole Stiftelse

Leadpartner:
Byggutbildning Star i Dalarna AB
Dan Gustafsson
dan@byggstar.se
Utviklingen innenfor industri- og opplevelsesnæringene krever en sterk bygg- og anleggssektor som kombinerer energieffektive løsninger med moderne teknologi og arbeidsmetoder. Prosjektet skal bidra til å styrke bygg- og anleggsbransjen i Indre Skandinavia gjennom samarbeid om kartlegging av bransjebehov, rekruttering, utdanning, karriereutvikling og nedbygging av grensehindre. Prosjektet bygger på en forstudie som konkluderte med at det er behov for åå skape nye synergimodeller innenfor bygg- og anleggsområdet.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 13.000.000 €
Norsk bidrag: NOK 2.500.000
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Samarbeid virker

Illustrasjon: www.bygganlaggning.euDet nytter å styrke kunnskap over grensen.

Interreg-programmene