Interregional Innovasjon Sverige Norge 2010-2012

Genom det prioriterande området Ekonomisk tillväxt ska Mid Nordic Business Arena och SINTEF stärka regionens företag inom branscherna förnybar energi och upplevelsenäring/turism. Projektet ska genom gränsöverskridande samarbete ge kunskap, kompetens och expertis samt utveckla branschernas förutsättningar för innovation och kreativitet och stärka förmågan att vidareutveckla den egna arbetsmiljön.
Prosjektperiode
01.10.2009 - 30.09.2012
Kontakt
Norsk prosjekteier:

Sintef

Leadpartner:
Mid Nordic Business Arena
Anders Larsson
+46 705 725 832
Øvrige partnere:
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
VRI Trøndelag
Genom utveckling i en gränsöverskridande samverkan med lämpliga FoU-miljöer och med andra typer av expertis skapas bättre förutsättningar för långsiktig regional utveckling och tillväxt.


Mer om prosjektet

Godkjenning
Budsjett
Totalt: 10 535 000 SEK/NOK
Norsk bidrag: 2 400 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene