EPTA

Prosjektet skal bidra til økt bærekraft i kollektivtrafikken.
Prosjektperiode
01.01.2012 - 30.06.2014
Kontakt
Eiterjord, Gunnar
Rogaland fylkeskommune
Tlf.: +47 51 51 66 00
E-post: Gunnar.Odd.Eiterjord@rogfk.no
Norsk prosjekteier:

Rogaland fylkeskommune

Leadpartner:
SRM - Networks and Mobility, IT
Øvrige partnere:
Region Emilia-Romagna, IT
Province of Cremona, IT
Almada City Council, PT
The University Court of The University of Aberdeen, UK
POLIS, BE
Razlog Municipality, BG
Brasov Metropolitan Agency, RO
Thessaloniki Public Transport Authority, EL
Municipality Council Praha – Suchdol, CZ
Prosjektets nøkkelaktiviteter relaterer seg til regulering, planlegging, anbudskonkurranser, integrering, promotering, ledelse og kontroll. Målet er å utvikle gode, helhetlige styringssystemer for utvikling av bærekraftige kollektivtransportsystemer.

Prosjektet består av 11 partnere (kollektivtrafikkmyndigheter, regioner, kommuner, interesseorganisasjoner og et universitet) fra 9 land.

Prosjektets originaltittel:
European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 1.417.400 €
Norsk bidrag: 64.950 €
Program

Interreg IVC

Eide, Jon Halvard
Mob.: +47 916 97 522
Skjerpen, Arve
Tlf.: +47 22247063
Programområde

Interreg IV C

Interreg-programmene