Grønt Byggeri

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.09.2009 - 31.03.2010
Kontakt
Eriksen-Vik, Øivind
Norges Byggskole
Tlf.: +47 63 89 25 60 / Mob.: +47 906 44 885
E-post: oivind.eriksen-vik@byggskolen.no
Norsk prosjekteier:

Norges Byggskole

Leadpartner:
Københavns Erhvervsakademi
Byggenæringen er viktig for utviklingen av ØKS-området, først og fremst i kraft av sine produkter, men også fordi næringen sysselsetter mange mennesker. Både virksomheter og ansatte er stadig mer mobile innenfor regionen. Utdanningen og fagtradisjonene i de tre landene er imidlertid uensartede, selv om de har mange fellestrekk.

Forprosjektet retter fokus mot byggnæringen og særlig utdanningssystemet i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Prosjektet har et mål om å utvikle et hoverprosjekt der felles utdanningsinitiativer innenfor blant annet byggeldelse og grønn/bærekraftig bygging. Dette gjøres gjennom gjennom en rekke aktiviteter som dels skal kartlegge kompetanse og -behov i regionen samt etablere nettverk mellom utdanningsinstitusjoner innenfor byggeledelse.

Gjennom nettverksbyggingen ønsker man gjennom forprosjektet å sikre et stabilt og robust partnerskap som sammen skal utvikle en gjennomtenkt prosjektplan for hovedprosjektet.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 50.000 €
Norsk bidrag: NOK 110.000
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene