StarDust

The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks
Prosjektperiode
17.09.2010 - 16.12.2013
Kontakt
Senneseth, Knut
Innovasjon Norge
Tlf.: +47 22002707
E-post: knut.senneseth@invanor.no
Norsk prosjekteier:

Innovasjon Norge

Leadpartner:
VINNOVA
Karin Nygård Skalman
Master Samuelgatan 56
101 58 Stockholm
SWEDEN
Phone: +4684733068
E-mail: karin.nygardskalman@vinnova.se
Web: www.vinnova.se
Øvrige partnere:
Region Skåne
Latvisk IKT-cluster
Finansdepartementet i Latvia
Investerings- og utviklingsvesen, Latvia
WTSH Schleswig-Holstein
Culminatum Innovation Oy LtD
Finans- og samferdselsdepartementet, Estland
Enterprise Estonia
FORA Research and analysis division, Danmark
Universitetet i Aalborg
BioCon Valley of Mecklenburg-Vorpommern
Community Building Consultants, Litauen
New Tools for Health
Det maritime akademi, Estland
Universitetet i Turku
Klaipeda forsknings- og teknologipark
Det maritime akademi i Gdynia
Svensk maritimt forum
Forskningsparken i Lahti
Institutt for oceanologi, Polen
Bærekraftige Sverige Sørøst AB
Universitetet i Kaunas
Kunstakademiet i Latvia
Bedriftssenteret i søndre Latvia
Universitetet i Poznan
IDC West Sweden AB
Mobile Hieghts
Øresund IT
HERMIA
Visorial IKT
Latvisk logistisk forening
StarDust bygger på tidligere erfaringer innen innovasjon og klyngeutvikling gjennomført innenfor prosjektene BSR InnoNet og BSR_CBP. Disse prosjektene har skapt en optimal plattform for å nå mer ambisiøse mål for transnasjonal innovasjon.

StarDust-prosjektet er sett på som den neste store milepælen mot fullskala implementering av BSR Stjerner (flaggskip nr. 1 innenfor kapittel 7 i handlingsplanen for EUs strategi for Østersjøregionen).

StarDust skal utvide rammeverket for transnasjonal innovasjon innenfor Østersjøen-området gjennom fire aktiviteter:
* Utvikling av store potensialer
* Koblinger mellom forskning og innovasjon
* Utvikling av nye støtteverktøy for transnasjonalt samarbeid
* Tilrettelegging for strategisk styring av makro-regional forskning og innovasjon.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 6.512.000 €
Norsk bidrag: EUR 87.750 €
Program

Østersjøprogrammet

Sæternes, Ann Irene
Tlf.: +47 61 28 93 53 / Mob.: +47 958 32 758
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling

Interreg-programmene