Business Relations Arena

Innenfor det prioriterte området økonomisk vekst, skal prosjektet forbedre den regionale konkurransekraften gjennom samarbeid og utvikling av næringlivets forutsetninger.
Prosjektperiode
01.06.2012 - 31.08.2014
Norsk prosjekteier:

Næringsforeningen i Trondheim

Leadpartner:
Handelskammaren Mittsverige
Prosjektleder: Ingrid Andersson
Telefon: +46 730 83 82 81
Øvrige partnere:
Næringsforeningen i Trondheim / Midt-Norsk Handelskammer
Prosjektet ble innledet med et mindre prosjekt, Felles Ting, som avklarte vilkårene for dette prosjektet. Resultatene fra småprojektet var utvetydig; det er ikke en arena for nedbygging av handel som etterspørres, men det er grenseløse bransjemøter som best oppfyller næringslivets ønsker.

Prosjektet går ut på å organisere to møter per år i tre år med start våren 2012. I løpet av prosjektet vil om lag 180 bedrifter møtes. Det antas at hvert bransjetreff genererer 10-15 forretningsforbindelser som fører til samarbeid. Prosjektet vil resultere i en rekke nettverk. Prosjektets målgruppe er forretnings / bedrifter innenfor vindkraft, produksjon, reiseliv, kultur og anlegg.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet her
Budsjett
Totalt: 3 022 020 SEK €
Norsk bidrag: 1 198 220 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kultur
Områdeutvikling
Relaterte nyheter

Ny forretningsarena

Fra et møte i styringsgruppa for prosjektet. Norsk prosjektleder, Anne-Kathrine Willumsen foran til venstre sammen med prosjektleder Ingrid Andersson.Business Relations Arena etablert i Trøndelag og Jämtland.

Interreg-programmene