Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

Forprosjekt.
Prosjektperiode
01.06.2008 - 31.10.2009
Norsk prosjekteier:

Nordli IL

Øvrige partnere:
Sørli IL
Frostvikens Fotbollsförening
Utrede, og senere utvikle, ett felles fotballlag mellom Lierne og Frostviken, gjennom samarbeide mellom Nordli IL, Sørli IL og Frostvikens FF foran sesongen 2008. Sist det var seniorlag i Lierne var i 1995, og sist det var seniorlag i Frostviken var i 1999. Velge et felles styre, engasjere felles trener, ha felles treninger og meldte på felles seniorlag for sesongen 2008. Utrede videre interesse for felles damelag og lag i de aldersbestemte klasser fra 2009.

Det er ikke utdannet fotballdommere i klubbene de siste 10-12 årene p.g.a. at det ikke har vært seniorlag. Utredeningen forutsetter kostnader til møter mellom klubbene vinteren og våren 2008, samt ved evalueringen av ordningen høsten 2008. Banen i Sørli og Gäddede brukes tidlig i sesongen, men når banen i Nordli er klar legges alle hjemmekampene dit, fordi dette gir kortest reisetid til bortelagene, samt at den banen ligger mest midt på mellom de tre berørte klubbene.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: SEK 120.000 €
Norsk bidrag: NOK 50.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Områdeutvikling

Interreg-programmene