SÁFÁ

Utredning av innretning for et nordisk samisk språksenter.
Prosjektperiode
01.06.2010 - 30.11.2010
Norsk prosjekteier:

Sametinget

Leadpartner:
Sametinget i Finland
Siiri Jomppanen
+35 810 839 3111
siiri.jomppanen@samediggi.fi
Øvrige partnere:
Sametinget i Sverige
Prosjektet skal utrede en innretning av et felles forsknings- og ressursenter for samisk. Blant annet skal utredningen legge fram forslag til organisering og på hvilke måter det nye senteret skal knyttes sammen med eksisterende organisasjoner med tanke på ansvar, virksomhet og finansiering.

Prosjektet skal også utforme en søknad om videreføring av språksenterets forsøksvirksomhet.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 15 385 €
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling

Interreg-programmene