Entreprenørskap i hele skolen

Prosjektet skal være med og bidra til å skape en aktiv entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningssystemet, fra grunnskole til universitet/høgskole. Det skal skje gjennom et samarbeide mellom skole og næringsliv. Utveksling av erfaring, kunnskap, tanker og idéer over grensen skal fremme både den interregionale og den regionale utviklingen.
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.07.2013
Norsk prosjekteier:

Hedmark fylkeskommune

Leadpartner:
Ung Företagsamhet Värmland
Øvrige partnere:
Ungt Entreprenørskap Hedmark
Ungt Entreprenørskap Akershus
Prosjektet kommer til å ha et løpende samarbeide med sine søsterorganisasjoner på den andre siden av grensen. De deltagende organisasjonene er Ungt entreprenørskap i Hedmark og Akershus, og tilsvarende i Värmland, Dalarna og Västra Götalandsregionen. Prosjektet bygger på erfaringene fra Interregprojektet ”Se mulighetene og gjøre noe med dem". Arbeidet og erfaringene i prosjektet kommer til å bli spredd til de øvrige delområdene og forventes å få effekter både for svensk og norsk arbeid med entreprenørskap i skolen.


Mer om prosjektet

Mer her
Budsjett
Totalt: 8 900 000 SEK €
Program

Sverige-Norge: Indre Skandinavia

Andersen, Bjørn Terje
Tlf.: +47 62 54 44 41 / Mob.: +47 913 45 080
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling

Interreg-programmene