COOL Bricks

Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments
Prosjektperiode
17.09.2010 - 16.12.2013
Norsk prosjekteier:

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Leadpartner:
Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Culture, Sports and Media, Department for Heritage Preservation
+49 (0)40 42824-274
nikolas.hill@bksm.hamburg.de
www.hamburg.de/bksm
Øvrige partnere:
Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Urban Development and Environment
Vocational Training Centre Hamburg
City of Kiel, Department of Environment
Stockholm City Museum
Energy Agency for Southeast Sweden
Swedish National Heritage Board
Malmø
Danish Building Research Institute
Information Center for Sustainable Renovation NGO (SRIK)
Kohtla-Järve Town
The Centre for Development Programs, EMI-ECO
Vilnius Builders Training Centre
Riga City Council
Riga Technical university
European Foundation for Monuments Protection
RCTT - Republican Centre for Technology Transfer, Belarus
KIINKO
Prosjektet skal finne løsninger for klimavennlige energiløsninger for eldre bygninger. Prosjektet fokuserer både på balanserte løsninger mellom teknologi, administrasjon/forvaltning og hensynet til kulturarv.

Prosjektet har ingen norske partnere, men Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) er assosiert medlem og vil markedsføre resultatene i Norge samt delta med eksperter i prosjektets rådgivende utvalg og på partnermøter.


Mer om prosjektet

Mer om prosjektet
Budsjett
Totalt: 4.308.970 EUR €
Norsk bidrag: 0 EUR €
Program

Østersjøprogrammet

Sæternes, Ann Irene
Tlf.: +47 61 28 93 53 / Mob.: +47 958 32 758
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kultur
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene