COBS - det intelligente transportbåndet

COBS - The intelligent conveyor belt roller COBS - den intelligenta bandrullen
Prosjektperiode
01.11.2010 - 01.11.2013
Kontakt
Johansen, Fred R.
Forskningsparken i Narvik
E-post: fred@fpn.no
Norsk prosjekteier:

Forskningsparken i Narvik

Leadpartner:
Luleå tekniska universitet
Pär-Erik Martinsson
Par-erik.martinsson@ltu.se
Øvrige partnere:
Eistec AB
Projektet skal utvikle og lansere et overvåkningssystem for rulletransportbånd i basisindustri, basert på innbygd elektronikk. Teknologien skal bidra til å redusere feil og stopp, og skal også muliggjøre forebyggende vedlilkehold.


Mer om prosjektet

Mer informasjon
Budsjett
Totalt: 875.829 EUR €
Norsk bidrag: NOK 1.172.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Forbedrer teknologi

Narvik Composite AS forbedrer teknologi for gruveindustrien.

Interreg-programmene