Center of Expertise for Energy in Cold Climate

Bakgrunden för projektet är ett initiativ från ”Innovasjon Norge” på uppdrag av den norska utrikesministern, Jonas Gahr Störe och som syftar till att hitta möjliga sektorer för forskningssamarbete med sikte på regional näringsutveckling.
Prosjektperiode
01.07.2008 - 30.09.2009
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Narvik

Øvrige partnere:
- Luleå Tekniska Universitet
- Høgskolen i Narvik
Den 10 oktober 2007 i Bodö hade utrikesministrarna från Norge, Sverige och Finland ett möte där man bland kom fram till att gemensam energiutveckling i Nord har stora potentiella utvecklingsmöjligheter. Ett kraftigt stöd uttalades för att samordna den samlade energikompetensen hos de olika aktörerna i Nordkalottområdet för att skapa bättre förutsättningar till konkreta resultat baserat på värdekedjan: forskning och teknikutveckling, innovationer och produktutveckling, kommersialisering, företagsutveckling och internationalisering.

Mål och syfte
Genom kartläggning, nätverksbildning och samverkan av befintliga aktörer inom energibranschen ska projektet skapa en expertisplattform inom energiutveckling i Nordkalottområdet. Det långsiktiga målet är att det ska finnas en resursstark utvecklingsmiljö i Nordkalotten med spetskompetens inom främst förnybara energiområden som bio-, vind-, vatten- och sol-energi.


Mer om prosjektet

www.coe-energy.net
Budsjett
Totalt: 105 928 Euro €
Norsk bidrag: NOK 423 712
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene