Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet

Det er vist at mennesker har behov for å fylle tiden med meningsfulle aktiviteter. Spesielt viktig er dette for grupper i samfunnet som har ufrivillig fritid. Det er vist at funsjonshemmede har større risko for å utvikle en passiv helseskadelig livsstil enn andre i samfunnet. Prosjektet skal ut fra et helse- og funksjonshinderperspektiv fokusere på idretts- og fritidsaktiviteter for både eliteutøvere og mosjonærer. Målet er at flere funksjonshemmede søker en mer aktiv livsstil. Prosjektet skal med dette skape flere muligheter for personer med funksjonedsettinger.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Norsk prosjekteier:

Sintef

Øvrige partnere:
- Sør-Trøndelag Idrettskrets
- Jämtlands läns landsting
Prosjektet er delt opp i tre delområder. Dette er å dokumentere hvilken motivasjon som ligger til grunn for å øke det fysiske aktivitetsnivået for å oppnå en adferdsendring, hvilke individuelle forutsetninger, tiltak må tilpasses hver bruker. Dette skal videre gi muligheter og forbedre kunnskapen omkring problemstillingen skal dette føre til økt aktivitet for funksjonshemmede og dermed også økt helsetilstand.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 3 415 553 €
Norsk bidrag: 718 892 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse

Interreg-programmene