Bærekraftig rekefiske i Skagerrak

Originaltittel: Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak
Prosjektperiode
01.07.2010 - 30.06.2013
Kontakt
Knutsen, Halvor
Havforskningsinstituttet
Tlf.: +47 37 05 90 50 / Mob.: +47 924 09 667
E-post: halvor.knutsen@imr.no
Norsk prosjekteier:

Havforskningsinstituttet

Leadpartner:
Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi
Øvrige partnere:
Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua
Ministeriet för Fødevarer
Landbrug och Fiskeri
Danmarks Fiskeriforening
Fiskeridirektoratet
Fiskerlaget Sør
Fiskeriverket
Rekefisket er det økonomisk viktigste fiskeriet i KASK-området med en anslått førstehåndsverdi på omlag 500 millioner kroner. Rekebestanden varierer år for år, og påvirker både kvoter og priser. En fortsatt bærekraftig næring basert på naturressursen avhenger av et kunnskapssamarbeid mellom relevante aktører i regionen.

Prosjektet skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom aktørene og framskaffe et godt faktagrunnlag for beregning av rekebestanden i Skagerrak. Målet er å etablere en bedre forvaltning av den felles rekebestanden.


Mer om prosjektet

www.skagerrak-reker.eu
Budsjett
Totalt: EUR 1.840.004 €
Norsk bidrag: EUR 381.000 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Miljø / ressurs
Relaterte nyheter

Bærekraft i rekefisket

Norge, Sverige og Danmark samarbeider.

Interreg-programmene