EVUE

Electric Vehicles in Urban Europe
Prosjektperiode
11.12.2009 - 31.12.2012
Kontakt
Vik, Siri-Johanne
Oslo kommune
Tlf.: +47 234 61204
E-post: siri-johanne.vik@radhuset.oslo.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Oslo kommune

Leadpartner:
Matthew Noon
mnoon@lambeth.gov.uk
Øvrige partnere:
Beja, Portugal
Lisboa, Portugal
Katowize, Polen
Frankfurt, Tyskland
London, UK
Madrid, Spania
Stockholm, Sverige
Suceava, Romania
Zografu, Hellas
EVUE utvikler integrerte, bærekraftige strategier for å legge til rette for økt bruk av elektriske kjøretøyer i europeiske byer. Målet er å bidra til å nå EUs målsetninger i forhold til luftkvalitet og miljø, samt å styrke byenes attraktivitet og konkurransekraft.

EVUE skal blant annet finne og formidle gode løsninger på sentrale utfordringer som manglende offentlig endringsvilje, mangel på infrastruktur, teknologi og gammeldagse økonomiske modeller.


Interreg-programmene