Women in Business

Women in Business, et prosjekt som består av 10 norske, svenske og danske partnere og et samlet budsjett på 1,5 milloner EUR, skal styrke og øke andelen kvinnelige entreprenører i Kattegat/Skagerrak-regionen.
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Kontakt
Lona, Hilde
Foreningen Norden
Mob.: +47 91 36 51 79
E-post: hilde.lona@nordeninfo.no
Norsk prosjekteier:

Aust-Agder fylkeskommune

Leadpartner:
Foreningen Norden / Nordisk informasjonskontor
Øvrige partnere:
Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, fylkesmannen i Vest-Agder, Innovasjon Norge, Region Nordjylland, Frederikshavn Erhvervsråd, Veksthus Nordjylland, Västra Götalandsregionen och Föreningen Norden/Nordisk informasjonskontor.
Kun 30% av nyetablert næringsvirksomhet i Kattegat/Skagerrak-regionen startes av kvinner.

I hvert av de deltakende landene er styrkingen av kvinnelig entreprenørskap et prioritert mål. Women in Business vil utnytte styrkene og erfaringene fra de deltakende landene og regionene for å gjøre satsningen mer målrettet og arbeidet med å styrke kvinnelig entreprenørskap bedre.

Gjennom konkret støtte og veiledning til entreprenører, forskning på området, etablering av nettverk, arenaer og skolering, skal andelen kvinnelige entreprenører økes og innovasjonsevnen styrkes.


Interreg-programmene