Nordic Business Link

Den framtida tillväxten av regionens företag är beroende av förmågan och möjligheterna att nå nya kunder och bearbeta nya marknader. Projektet omfattar analyser, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande aktiviteter för att öka exportmognaden och underlätta för företagen att på ett effektivt sätt möta nya affärspartners. Syfte och mål Projektet ska ta tillvara de möjligheter som skapas genom regionens strategiska internationella arbete. Samarbetet ska vara operativt, företagsnära och fokusera på konkreta affärsinriktade aktiviteter.
Prosjektperiode
15.06.2008 - 31.12.2010
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Narvik

Leadpartner:
Norrbottens Handelskammare Service AB (lead partner),
Tommy Nilsson
+46 920 43 56 60


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 1 171 128 €
Norsk bidrag: NOK 1 365 400
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring

Interreg-programmene