Min helse som senior

MyHealth@Age
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2010
Kontakt
Arild, Eli
Helse Nord RHF
Tlf.: +47 77 75 40 00
E-post: Eli.Arild@telemed.no
Norsk prosjekteier:

Helse Nord RHF

Leadpartner:
Municipality of
Boden, Sweden
Mr. Lennart Isaksson
+46 703008201
lennart.isaksson@intelliwork.se
Øvrige partnere:
- Luleå kommune, Sverige
- Boden kommune, Sverige
- Norrbotten fylkesråd, Sverige
- Sosialsektoren i Tromsø kommune, Norge
- Southern Health and Social Care Trust Ulster, Nord-Irland
- Centre of Distance Spanning Healthcare ved Luleå Tekniske Universitet, Sverige
- Universitety of Ulster, Nord-Irland
- Arctic Group
- Blue Tree Services
- Docobo
- IntelliWork AB
- McElwaine SMART Technologies
- Swarmteams
- TeliaSonera
- TietoEnator
Mange eldre føler seg utrygge utenfor sitt eget hjem, og dette begrenser deres sosiale liv og fysiske aktivitet. Prosjektet ”Min helse som senior” skal gi de eldre produkter og tjenester som skal gjøre det mulig for dem å føle seg tryggere og leve et mer aktivt og sunnere liv.

Bakgrunn
Den nordlige delen av Europa utgjør nesten halvparten av landområdene i verdensdelen. Området er tynt befolket og har en gjennomsnittlig befolkningstetthet på færre enn 5 innbyggere per kvadratkilometer i de nordlige delene av Finland, Sverige og Norge.

Dette står i sterk kontrast til det europeiske gjennomsnittlige befolkningstallet på 117 innbyggere per kvadratkilometer (EU27) og utgjør en tydelig skillelinje mellom de nordlige og sentrale delene av Europa. Ettersom de tynt befolkede områdene også ligger langt fra sentrum blir avstandene en stor utfordring, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal skape en ny modulbasert teknologisk plattform for produkter som skal hjelpe de eldre. Dette vil gjøre det mulig å gi økt sikkerhet, behandling som er foreskrevet av legen og teknologiske systemer for sosial nettverksbygging – basert på individuelle behov og omstendigheter. Flere nye systemer vil bli utviklet, evaluert og forbedret i løpet av prosjektperioden.

Eksempler på slike systemer kan være sensorer som oppdager et fall. Disse kan være koplet til alarm-sentre, venner eller slektninger som kan komme til og hjelpe i en slik situasjon. Det kan også være aktuelt med systemer som hjelper de eldre til å gjennomføre behandling og medisinering av seg selv i samarbeid med helse- og velferdsorganisasjoner, uten at man har behov for å tilkalle helsepersonell for å hjelpe til med dette.

Finansiering
Prosjektet er finansiert av prosjektpartnerne og EUs Northern Periphery Programme.

Kilde: Nasjonalt senter for telemedisin


Mer om prosjektet

www.myhealth-age.eu
Budsjett
Totalt: 1 527 678 euro €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Kompetanse
IKT

Interreg-programmene