Ovttas! Samisk språk- og barnehageutvikling i Tanadalen

Ovttas! Samiskt språk- och daghemsverksamhetsutveckling i Tanadalen
Prosjektperiode
01.11.2009 - 30.10.2012
Norsk prosjekteier:

Deanu giellaguovddás

Leadpartner:
Utsjoki kommune
v/Ellen Ravna
Øvrige partnere:
Raba sanusje språksenter
Prosjektets siktemål er å styrke samisk språkutvikling gjennom samarbeid mellom skoler og barnehager. Mål i prosjektet er bl.a. å utarbeide en samisk læreplan og pedagogisk plan, utvikle læremidler og gi profesjonell støtte til lærere og andre ansatte. Sammen med Samisk høgskole skal det gjøres en utredning om etablering av en grenseoverskridende språkskole og språkbarnehage.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 817.445 €
Norsk bidrag: NOK 798.000
Program

Nord: Sàpmi

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Relaterte nyheter

Styrker samisk språk

Interreg-samarbeid styrker samenes kulturelle rettigheter.

Interreg-programmene