Green highway

Green highway - et grønt strøk av vekst mellom SØT-byene
Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Trondheim kommune

Leadpartner:
Østersund kommune

Tomas Arvidsson
+47 705755800
Samarbeid mellom Trondheim, Østersund og Sundsvall kommuner for å skape en grønn kyst til kyst-transportkorridor fra Østersjøen til Atlanterhavet, uten bruk av fossilt brennstoff. Den grønne transportkorridoren skal bidra til bærekraftig utvikling, bedring av klima, et attraktiv miljø for fastboende og turister og å utvikle forretningsmessige samarbeid på tvers av landegrensene.


Interreg-programmene