NoCry

Northern Creative Youth
Prosjektperiode
01.01.2008 - 30.06.2010
Kontakt
Sjursen, Sigurd
Norut Group
E-post: sigurd.sjursen@norut.no
Norsk prosjekteier:

Norut

Leadpartner:
Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Finland
Mr. Kaj Kostiander
+358408497231
kaj.kostiander@tokem.fi
Øvrige partnere:
Entrepreneurship Training Centre Intotalo, Finland
Faroe Islands Enterprise (Samvit), Faroe Islands
Luleå University of Technology, Department for Music and Media, Sweden
MediaEnter – Study Centre, Municipality of Kramfors, Sweden
Moray College, Scotland
PowerHouse, Municipality of Kramfors, Sweden
Rovaniemi University of Applied Sciences, Finland
The Nerve Centre, Northern Ireland
Prosjektet NoCry skal utvikle en virtuell inkubatortjeneste for den kreative sektor for å spre kunnskap, styrke nettverksarbeid og støtte næringsutvikling blant unge kreative aktører i Northern Periphery-området. Prosjektet sikter mot å øke den økonomiske veksten ved å støtte utvikling av kunnskap og entrepenørkultur ved å styrke nettverksarbeid over grensene i den kreative sektoren.

NoCry vil også spre kunnskap om kreativt entrepenørskap, etablere praktisk samarbeid og utvikle nye IKT-baserte verktøy for samproduksjon over distanse og distribusjon av digitale kulturelle produksjoner. Alt arbeid skal knyttes sammen gjennom felles utvikling og utveksling av kunnskap og erfaringer, ut fra en konstruktiv vekselvirkning mellom utvikling og bruk av nye tjenester.

Målene søkes oppnådd ved å utnytte eksisterende regionale virksomheter og initiativ, f.eks, Norinnova, Yoghurt, Actic Creative Cluster, og bruke deres erfaringer som grunnlag for utvikling og etablering av nye tjenester.

Den overordnede målsetting med dette er at NoCry skal styrke vedtatte offentlige strategier for utvikling av kulturnæring som en viktig regional innsatsfaktor.


Mer om prosjektet

www.incubiz.eu
Budsjett
Totalt: 1 807 643 euro €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
IKT
Relaterte nyheter

Kreativt fokus

Tre prosjekter med norsk partner godkjent i NPP.

Interreg-programmene