FEM2 - Fornybar energi, effektivisering, energi

FEM2 - Förnybar energi, Effektivisering, Energi
Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Leadpartner:
Arvika kommun

Mikael Engstig
+46 (0)570 74 92 92, +46 (0)703 13 08 60
FEM2 - Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø, er et prosjekt som bygger videre på det pågående Interregprosjektet FEM. Prosjektet legger opp til et utstrakt samarbeid mellom sentrale aktører i fire fylker og län. Innovasjon og kommersialisering, utdanning og entreprenørskap, samt internasjonalisering er viktige stikkord i prosjektarbeidet.