IKON - Interregionalt KulturOpplevelsesNettverk

IKON er et samarbeidsprosjekt bestående av kommuner, fylkeskommuner, regioner, turistorganisasjoner, museer, slott og universitetsmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.
Prosjektperiode
01.06.2009 - 30.05.2012
Norsk prosjekteier:

Fredrikstad kommune

Leadpartner:
Jan Hognert, Munkedal kommun, hognert@telia.com, Tel. +46 (0) 524 23 480 Mob. +46 (0) 738 151 580
Øvrige partnere:
Länsmuseet Varberg
Lysekils kommun
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Tjörns kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Stenungsunds kommun
Kungälvs kommun
Bohusläns museum
Kungsbacka kommun
Tjolöholms slott
Statens fastighetsverk
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Gränskommittén
Kragerø Kommune
Norsk Sjøfartsmuseum
Forsvarsbygg/Nasjonale Festningsverk
Telemarks museum
Vestregionen
Röyken kommune
Hole kommune
Hurum kommune
Drammen kommune
Asker kommune
Högskolen i Oslo
Handelshøyskolen BI Kristiansand
Fredrikstad museum
Telemarks Fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
RUP, Nedre Glomma
Nedre Eiker kommune
Kulturarv Nord
Skagen By- og Egnsmuseum
Skagens museum
Try museum
Bangsbo Museum og Arkiv
Limfjordsmuseet
Sæby Museum
Vendsyssel Historiske Museum
Museet for Thy og Vester Hanherred
APEX/Aalborg Universitet
Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Centrum för Turism
Østfoldforskning AS
Prosjektet har til formål å styrke besøksnæringen i regionen, øke kompetansen og bryte ned grensehindringer. Dette skal skje gjennom en satsning på formidling, felles aktiviteter (events), felles og styrket markedsføring. Aktivitetene i prosjektet skal blant annet øke antall besøkere ved de ulike destinasjonene med 350.000 per år, styrke helårsturismen og skape kunnskapsbaserte kulturopplevelser.
IKON forener 47 museer, universiteter, kommuner og regioner i Nord-Jylland, Vest-Sverige og Syd-Norge i et stort prosjekt som har som mål å trekke flere besøkende til området hele året. IKON-prosjektet omfatter festninger, slott og herregårder og det felles hav som forener de tre nabolandene. Nettopp det å betone fellesskapet og den spennede og levende historien er sentralt i prosjektet. Ved å utveksle erfaringer og kunnskap skal attraktiviteten til hele regionen økes.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 8 156 625 EUR €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kultur

Interreg-programmene