Se mulighetene og gjør noe med dem

Prosjektet bygger på et samarbeid rettet mot utdanningssystemet, og samarbeid skole/næringsliv både i Østfold og Fyrbodal. Dette vil øke mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningsløpet fra små barn til høgskolestudenter i grenseregionen.
Prosjektperiode
01.08.2008 - 31.07.2010
Kontakt
Studsrud, Bjørn Erik
Ungt Entreprenørskap Norge
Mob.: +47 995 50 371
E-post: bjorn.erik@ue.no
Norsk prosjekteier:

Ungt Entreprenørskap Norge

Øvrige partnere:
Ung Företagsamhet
Ungt Entreprenørskap Østfold
Østfold fylkeskommune
NAV
Kommuner i Østfold
Gjennom helhetlig tenking vil utveksling av ideer og kunnskap over landegrensene styrke kvaliteten på aktiviteten, og utvikle kompetanse og holdninger som på sikt vil fremme den interregionale næringsutviklingen.
Mål
- Å skape en ”rød tråd” for entreprenørskap i hele utdanningen fra grunnskole til høgskole som er felles for Ungt Entreprenørskap og Ung Företagsamhet.
- Å opprettholde den positive og jevnt stigende aktiviteten etter forrige virksomhetsperiode.
- Alle kommuner skal ha skolrepresentanter som genomgått utbildningar inom entreprenørskap och kreativitet både i grundskolen och i videregående skole.
- 100 grunnskolelærere skal delta på kurs i SMART/Idésprutan.
- Utvikle holdningskapende arbeid med Inkluderende Arbeidsliv på svensk og norsk side.
- Prosjektet skal nå ut til 100 nye lærere i grunnskolen og i videregående skole.
- Det skal årlig etableres 150 nye elevbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres.
- Det skal årlig etableres 300 nye ungdomsbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres.
- Det skal årlig etableres 10 nye studentbedrifter som skal IA-sertifiseres.
- Få fram nyskapende og realiserbare produktideer.
- Stimulere til økt internasjonalisering og interesse for samhandling med andre land og kulturer.
- Kvalitetssikre og utvikle fylkesorganisasjonenes arbeid med entreprenørskap i utdanning.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 13 440 000 SEK €
Norsk bidrag: 3 600 000 NOK
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene