FRAM for flere kvinnelige vekstenreprenører

Forprosjekt
Prosjektperiode
15.04.2008 - 14.04.2009
Kontakt
Landsem, Kristin
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Mob.: +47 414 72 568
E-post: kristin.landsem@tfou.no
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Øvrige partnere:
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Mittuniversitetet
Forprosjektet skal forberede et 3årig utviklings- og forskningsprosjekt som skal fremme vekst og utvikling hos kvinnelige entreprenører og grundere. Bakgrunn for prosjektet er observasjon og refleksjon omkring kvinners til nå lave etableringspraksis og mangel på kvinnelige vekstbedrifter i samfunnet.


Mer om prosjektet

Les mer
Sluttrapport
Budsjett
Totalt: SEK 550.000 €
Norsk bidrag: NOK 125.000
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring

Interreg-programmene