Region Arctica

Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Norsk prosjekteier:

Troms Reiseliv AS

Leadpartner:
Enontekiön Kehitys Oy
Kimmo Aaltonen
+358 16 521 050
kimmo.aaltonen@enontekio.fi
Øvrige partnere:
Kiruna kommune
Samarbeid om utvikling av turistnæringen i det grenseregionale området som omfatter kommunene i Nord-Troms, Alta, Kautokeino, Enontekiö, Muonio og Kiruna østre. I prosjektet vil man arbeide med felles informasjons- og markedsføringsprofil, produktpakker, kompetanseheving og bedriftsnettverk.

Noen resultatmål i prosjektet:
5 ferdige grenseoverskridende turistprodukter
Salg/markedsføring av produkter gjennom minst 5 turoperatører, 10 nye kvalitetssikrede turistprodukt.

I forprosjekteringsfasen var rundt 40 bedrifter involvert, hvorav 15 på norsk side. Det forventes at antallet bedrifter som deltar i hovedprosjektet blir minst det samme.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: EUR 398 986 €
Norsk bidrag: NOK 620 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kultur
Kompetanse
Områdeutvikling
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene