Medi@TIC

Prosjektet skal styrke konkurransekraften til audiovisuell industri, som er en fremtidsrettet og dynamisk næring i sterk utvikling, og som må antas å ha et stort potensial for å bidra til vekst, verdiskapning og kunnskapsutvikling.
Prosjektperiode
02.01.2012 - 31.12.2014
Kontakt
Laderud, Øyvind Lyngen
Kristiansand kommune
Tlf.: +47 380 19 683
E-post: Oyvind.Lyngen.Laderud@kristiansand.kommune.no
Norsk prosjekteier:

Kristiansand kommune

Leadpartner:
Seville City Council, ES
Øvrige partnere:
San Sebastian, ES
Cork Institute of Technology, IE
ERNACT EEIG, IE
Vidzeme planning region, LV
Local Council's Association, MT
Bielsko-Biala, PL
Genoa, IT
Derry, UK
Audiovisuell næring er også viktig for den norske partneren, Kristiansand kommune, som også har til hensikt å involvere en bredere trippel helix-klynge regionalt i prosjektet. Prosjektet har i alt 10 partnere fra 8 land.

Prosjektets originaltittel: Regional Policies for Information Society & ICT development in the audiovisual sector.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 1.828.132 EUR €
Norsk bidrag: 102.335 EUR €
Program

Interreg IVC

Eide, Jon Halvard
Mob.: +47 916 97 522
Skjerpen, Arve
Tlf.: +47 22247063
Programområde

Interreg IV C

Interreg-programmene