Nettverk Norden

Original prosjekttittel: Network Norden
Prosjektperiode
01.05.2010 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

BI Handelshøyskolen

Leadpartner:
Foreningen Norden, Danmark

Jeppe Thielke
jeppe@foreningen-norden.dk
+45 35253086
Øvrige partnere:
Copenhagen Business School (CBS)
Handelshøyskolen (BI)
Högskolan Kristianstad
Nordjobb
Foreningen Norden Norge
Foreningen Norden Sverige
Ulike arbeidskulturer er en utfordring ved etablering på fremmede markeder. Dette prosjektet skal belyse disse ulikhetene i Norden, og utvikle verktøy og løsningsmodeller for lettere å kunne håndtere forskjellene i nordiske arbeidskulturer og markeder.


Mer om prosjektet

Mer om Nettverk Norden
Budsjett
Totalt: EUR 626.976 €
Norsk bidrag: EUR 20.240 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Områdeutvikling

Interreg-programmene