Mara Nord

Prosjektperiode
01.10.2009 - 31.12.2011
Norsk prosjekteier:

Statens vegvesen

Leadpartner:
Ari Karjalainen
+358 40 510 8427
ari.karjalainen@ramk.fi
Øvrige partnere:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OAMK)
Lapin tiepiiri
Samarbeid mellom vegmyndigheter, FoU-institusjoner og næringsliv om kompetanseheving innen overvåking av infrastruktur ved hjelp av GPR-metoder. (Ground Penetrating Radar). Målsettinger i prosjektet er å frembringe relevant utdanningsmateriell for innkjøpsansvarlige og entreprenører, rapporter for harmonisering av nordiske retningslinjer, State of Art-eksamensarbeid og rapporter for forskning og analyse.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 751.715 €
Norsk bidrag: NOK 439.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Samferdsel

Interreg-programmene