Tiltak for bevaring av elvemusling

Originaltittel: Åtgärder för att med hjälp av nya metoder stimulera överlevnaden av flodpärlmusselbestånd som saknar fortplantningsförmåga.
Prosjektperiode
20.08.2010 - 31.03.2011
Norsk prosjekteier:

Bioforsk

Leadpartner:
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut

Kontaktperson: Matti Mela
Telefon: 0205 647725
E-post: matti.mela@metsa.fi
Øvrige partnere:
Bioforsk
Soil and environment Svanhovd
I dette forberedelsesprosjektet har man til hensikt å kartlegge samarbeidsparter i Nordkalottområdet i Finland, Norge og Sverige for å utrede muligheter og vilje til å delta i det egentlige elvemuslingprosjektet. I prosjektet inngår et besøk av den prosjektansvarlige hos alle partnerkandidater og hjelp med planlegging av oppgaver og budsjett.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 10500 €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Miljø / ressurs

Interreg-programmene