Bevaring av militærhistorisk arv

Dette prosjektet skal utrede muligheten for å danne et nettverk for felles synliggjøring og mekedsføring av den militærhistoriske arven som finnes i Nord-Sverige og Nord-Norge. Forstudien skal også undersøke om det er interesse på finsk side for å inngå i nettverket.
Prosjektperiode
01.12.2010 - 30.04.2011
Norsk prosjekteier:

Norsk luftfartsmuseum

Leadpartner:
Stiftelsen Kalixlinjens museum

Kontaktperson Ritva Lind
Øvrige partnere:
Norsk luftfartsmuseum
Målet med forstudien er å skape forutsetninger for å opprette og gjennomføre en felles hovedsøknad med partnere fra Sverige og Norge. Det er også en forhåpning om at en organisasjon i Finland kan være partner i hovedprosjektet.


Mer om prosjektet

Mer her
Budsjett
Totalt: 18200 EUR €
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Kultur

Interreg-programmene