Filmbågen B - Nätverk och kommunikation

I Filmbågen – Nätverk och Kommunikation kommer de arbetande partnerna samt projektledningen att skapa den visuella sidan av det som sker i Filmbågen – bolagsutveckling projekt , samt visualisera branschens redan existerande infrastruktur som inte finns samlad någonstans.
Prosjektperiode
01.08.2008 - 30.07.2011
Norsk prosjekteier:

FilmCamp AS

Leadpartner:
Filmpool Nord, Sverige (hovedsøker)
Stina Almqvist
+46 920 43 45 81
stina@fpn.se
Øvrige partnere:
POEM Film i Västerbotten
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Filmpool Nord och POEM har väl fungerande register på nätet. FilmCamp och Film i Västerbotten, Rovaniemi samt den samiska regionen saknar i dagsläget väl fungerande register. Detta projekt ska inventera regionernas/ parternas infrastrukturer samt föra in dem i ett gemensamt och nytt register, utifrån den tekniska plattform som är utvecklad hos Filmpool Nord. Registret ska tekniskt vara utvecklat så att det kan administreras från samtliga partners. Projektets produkter dvs register och medieplattform är på engelska, för att ge nuvarande och kommande internationella kunder bästa möjliga ingång till den nordliga regionen. Syfte Projektet ska skapa ett gemensamt register för filmarbetare och bolag. Det befintliga registret hos Filmpool Nord ska vidareutvecklas så att det täcker samtliga regioner. Projektet ska även utveckla en medieplattform/ portal för projektet och dess samarbetspartner Mål Projektet har skapat ett gemensamt och väl använt register, som innehåller filmarbetare, filmservicebolag och produktionsbolag. Projektet har en väl fungerande och väl använd medieplattform/ portal för information och kommunikation.


Mer om prosjektet

Mer info
Budsjett
Totalt: 645 249 euro €
Norsk bidrag: NOK 595 784
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
IKT

Interreg-programmene