Energi i kaldt klima

Network of Expertise for Energy in Cold Climate
Prosjektperiode
01.11.2009 - 31.10.2012
Norsk prosjekteier:

Bedriftskompetanse AS

Leadpartner:
Luleå tekniska universitet
Marcus Öhman
+46 920 49 19 77
marcus.ohman@ltu.se
Øvrige partnere:
Høgskolen i Narvik
Norut Narvik
Samkommun för Utbildning Lappia, Tornio
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Samarbeid om å mobilisere og forene forsknings- og næringslivskompetansen innen fornybar energi på Nordkalotten. Målsettingen med prosjektet er å etablere en permanent møteplass/ forum som skal stimulere til forskningssamarbeid og innovasjon samt til utvikling av nye produkter. En målsetting er også å gjøre det enklere for små bedrifter å komme i inngrep med FoU-institusjoner og storbedrifter, for dermed å kunne ta del i utviklingen og øke bredden i samarbeidet.

Prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet ”Center of Expertise for Energy in Cold Climate” som kartla grunnlaget for samarbeid, etablerte samarbeidsnettverket og dannet prosjektidegrupper innen vannkraft, bioenergi, solenergi, vindkraft og energieffektivisering.


Mer om prosjektet

www.coe-energy.net
Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 607.190 €
Norsk bidrag: NOK 1.238.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene