DESME

Produktutvikling med design for SMB
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2010
Kontakt
Horten, Bjørn
Borg Innovasjon AS
Tlf.: +47 97 60 20 20 / Mob.: + 47 976 02 020
E-post: bjorn.horten@borginnovasjon.no
Norsk prosjekteier:

Borg Innovasjon AS

Øvrige partnere:
Sarpsborg kommune
Prosjektet skal utvikle en prosessguide for små- og mellomstore bedrifters (SMB) produktutvikling som skal bidra til raskere utvikling, styrket kompetanse og dermed mer internasjonalt konkurransedyktige produkter.

I første fase skal prosjektet samle inn, undersøke og dokumentere anvendbare prosesser, verktøy og kompetanse som allerede eksisterer. En teoretisk prosess skal gjennom dette utvikles og dokumenteres i form av en prosessguide. Deretter inviteres et antall interesserte bedrifter og konsulentgrupperinger til å delta. De utvalgte konsulentmiljøene vil bli invitert spesielt til å videreutvikle prosessguiden, som skal testes ut gjennom pilotstudier i 10-16 bedrifter med ulike produkutviklingsprosjekter, og hvor design er en viktig problemstilling.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: NOK 4.900.000
Norsk bidrag: NOK 2.730.000
Program

Sverige-Norge: Grenseløst Samarbeid

Haabeth, Jørn
Mob.: +47 47292684
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse
IKT

Interreg-programmene