Midtnordisk nettverk for entreprenørskap i skolen, MNES

Mittnordiskt nättverk för entreprenörskap i skolan, MNES
Prosjektperiode
01.04.2011 - 31.12.2013
Norsk prosjekteier:

Thora Storm vidergående skole

Leadpartner:
Jämtland Gymnasieförbund

Thomas Hjelm
+46 (0)730 48 85 75
Erfaring fra entreprenørskap i videregående skole i Sverige og Norge åpner for et bredere utdannings- og arbeidsmarked. Prosjektet skal rive barrierer som finns i arbeidsmarkedet og gjøre det naturlig å søke arbeid i hele regionen innenfor Nordens Grønne Belte. Skolene som deltar i prosjektet har over år vært ledende på entreprenørskap og får nå utfordringen med å utvikle metoder, teknikker og nettverk for gjennomslag i hele regionen. Prosjektet er basert på en gjennomført forstudie.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: 5.014.122 SEK+NOK
Norsk bidrag: 1.011.123 NOK
Program

Sverige-Norge: Nordens Grønne Belte

Elden, Kari Mette
Tlf.: 73 86 64 19 / Mob.: 922 19 777
Trønsdal, Sidsel
Tlf.: +47 74 11 10 55 / Mob.: +47 924 53 163
Programområde

Interreg IV A/ENPI

Tema
Næring
Kompetanse
Relaterte nyheter

Entreprenørskapssamling

Foto: Interreg-sverige-norge.com.Entreprenørskap virker best på ungdom, viser forskning.

Samler gründerspirer

Klasse 3STB fra Thora Storm vgs var tidligere i år i Irland i regi av interregprosjektet Midtnordisk nettverk for entreprenørskap i skolen. Til høsten inviterer prosjektet til konferanse i Trondheim.Entreprenørskapssamling i Trondheim 4. og 5. oktober.

Interreg-programmene