Fundamentering i permafrost

The effects of global warming on manmade structures in northern regions: Foundations in permafrost areas
Prosjektperiode
01.03.2009 - 28.02.2010
Norsk prosjekteier:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Leadpartner:
Reykjavik University
Haraldur Sigthorsson
+354 599 6200
haraldur.sigthorsson@ru.is
Forprosjektet skal kartlegge problemer, utfordringer og muligheter knyttet til fundamentering av ulike fundamentering (for rørledninger, bygninger, veger m.m) i permafrost-regioner truet av klimaendringer. Prosjektet skal etablere en plattform for videre FoU-arbeid, som skal munne ut i gode, miljøvennlige og økonomisk fornuftige løsninger som kan implementeres i praktisk design - aller helst basert på bruk av lokal kunnskap og materialer.

Prosjektet vil også kartlegge større selskaper som deltar i større prosjekter i interessante områder, for å samle erfaringer knyttet til problemstillingene. Dette vil også sikre at funn i prosjektet har overføringsverdi til kommersiell praksis.

Forprosjektet vil bli benyttet som forarbeid til et hovedprosjekt i Interreg IVB Nordlig Periferi.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 29.475 €
Program

Nordlig Periferi

Thorgersen, Lena
Tlf.: +4797549698
Nylund, Lisbeth
Tlf.: +47 2224 7006
Programområde

Interreg IV B

Tema
Næring
Kompetanse
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene