MARKIS

MARKIS vil etabablere rammer for et skandinavisk maritmt samarbeid som kan bidra til å beholde og skape nyen arbeidsplasser innenfor blant annet maritim miljøteknologi og gjøre Skandinavia ledende på dette området.
Prosjektperiode
01.03.2010 - 30.04.2013
Norsk prosjekteier:

Høgskolen i Vestfold

Leadpartner:
Västra Götalandsregionen

Agneta Pettersson
agneta.pettersson@vgregion.se
Tel: +46 521275864, +46 0708456251
Øvrige partnere:
Region Nordjylland (dansk koordinerende partner), Aalborg Universitet, Frederikshavns kommune/Maritime Network Frederikshavn, Frederikshavns Erhvervsråd, Maritime Training and Education Center (MARTEC), Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Maritimt Forum Sørøst-Norge, Oslo Maritime Nettverk, Innovasjon Norge. Chalmers Tekniska Högskola, Svenskt Marintekniskt Forum, Uddevalla kommun/ Högskolecentrum Bohuslän.
Den maritime bransjen står overfor store miljøutfordringer, blant annet i form av nye nasjonale og internasjonale krav til utslippsreduksjoner fra skipstransport. De maritime virksomhetene og kunnskapsinstitusjonene i Skandinavia har fragmentert kunnskap på området. Til sammen kan denne kunnskapen utnyttes for å skape et nytt maritimt vekstområde som kan bdra til utvkling av regionen.

Prosjektet er et samarbeid mellom 16 norske, svenske og danske partnere bestående av regioner, fylker, universiteter og høyskoler og maritime nettverk.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 3.106.385 €
Norsk bidrag: EUR 479.465 €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Samferdsel
Miljø / ressurs

Interreg-programmene