Norden i Barentsregionen

Prosjektperiode
01.11.2008 - 31.10.2011
Norsk prosjekteier:

Universitetet i Tromsø

Leadpartner:
Luleå tekniska universitetLars Elenius
+46 920 4912 59
lars.elenius@ltu.se
Øvrige partnere:
Uleåborgs universitet
Prosjektets siktemål er å etablere et varig samarbeid innen historie- og samfunnsvitenskap mellom universitetene i programområdet. Et synlig resultat av prosjektet skal være en historiebok som med vekt på Nordens rolle skal analysere og beskrive historisk bestemte likheter og forskjeller mellom ulike deler av Barentsregionen, og hvordan dette virker inn på utviklingen i de samme områdene.

Det skal også produseres en web-basert encyklopedi som skal gjøre kunnskapene lettere tilgjengelig for en større almenhet.


Mer om prosjektet

Les mer
Budsjett
Totalt: EUR 524 089 €
Norsk bidrag: NOK 700 000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
IKT
Områdeutvikling

Interreg-programmene