Midt-Skandia kommunikasjoner og samarbeid

Mittskandia kommunikationer och sammanhållning
Prosjektperiode
10.10.2008 - 31.12.2011
Kontakt
Mikkelborg, Jan K.
Rana Utviklingsselskap AS
Tlf.: +47 75 13 53 64 / Mob.: +47 975 22 907
E-post: jan.mikkelborg@ru.no
Norsk prosjekteier:

Nordland fylkeskommune

Leadpartner:
MittSkandia
Øvrige partnere:
MidtSkandia, Norge
Prosjektets mål er å utvikle et moderne og velfungerende transportnett som nøkkelfaktor for å styrke grenseregionens konkurransekraft og bidra til bærekraftig utvikling i Helgeland og Västerbotten.

Betydningen av effektive transportnett vil øke i framtiden og det finnes samordningsgevinster og positive synergieffekter gjennom grenseoverskridende samhandling i spørsmål knyttet til infrastruktur for transport.


Mer om prosjektet

www.mittskandia.org
Prosjektbeskrivelse
Budsjett
Totalt: EUR 449100 €
Norsk bidrag: EUR 187500 €
Program

Botnia-Atlantica

Aasmoe, Gunnhild
Tlf.: +47 75 65 03 51
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Områdeutvikling
Samferdsel

Interreg-programmene