Bedriftsaksellerator i Nord

Norra Företagsacceleratorn Forprosjekt
Prosjektperiode
01.05.2010 - 30.08.2010
Norsk prosjekteier:

Connect Norge

Øvrige partnere:
Connect Nord-Sverige
Samarbeid mellom Connect Nord-Norge og Connect Nord-Sverige for å avklare innhold, omfang og forankring av et Interreg-samarbeid om etablering av et grenseoverskridene bedriftsutviklingskonsept kalt ”Business Accelerator”. I utgangspunktet er siktemålet å få etablert et samarbeid som vil omfatte flere Interreg-områder i Norge og Sverige.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 24.456 €
Norsk bidrag: NOK 80.000
Program

Nord

Jawahir, Ian
Tlf.: +47 777 88 168
Programområde

Interreg IV A

Tema
Næring
Kompetanse

Interreg-programmene