PRINCIP

PRoactive and INtegrated Climate change In resource Planning
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Norsk prosjekteier:

Skedsmo kommune

Leadpartner:
Aalborg kommune

Christina Zinck Folmand Knudsen
czf@aalborg.dk
Tel: +45 99311531
Øvrige partnere:
Göteborg stad, Aalborg universitet, Frederikshavn kommune, IVL Svenska miljöinstitutet AB, Morsø Erhvervsråd, Göteborg energi, Skedsmo kommune (deltar uten å med medfinansiere).
Prosjektet skal kartlegge regionenes gevinster av ENØK-arbeid i form av redusert forbruk. PRINCIP skal utarbeide konkrete forslag til visjon samt klima- og energiplaner for kommuner og regioner. Prosjektet skal se på spesifikke barrierer og konkurete løsningsforslag til energieffektivisering innen utvalgte sektorer.

Prosjektet skal samle erfaringer fra kommuner og regioner i Kattegat/Skagerrak-onmrådet. Utfra disse data skal men utarbeide en inspirasjons- og aktivitetskatalog som veiledning til kommuner som skal fatte klimasmarte beslutninger knyttet til sitt energiforbruk.


Mer om prosjektet

Budsjett
Totalt: EUR 1.339.728 €
Norsk bidrag: INGEN €
Program

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Hansen, Thomas
Tlf.: +47 69 11 74 93 / Mob.: +47 995 99 629
Hoddevik, Marthe Elin
Tlf.: 23 46 16 14
Halvorsen, Anja Husa
Mob.: 92099423
Programområde

Interreg IV A

Tema
Kompetanse
Miljø / ressurs

Interreg-programmene